Δεββές Γιώργος, Χημικός (gd-chemistry.blogspot.gr)

Χημεία Α΄ Λυκείου - Συγκέντρωση διαλύματος (Πολλαπλής)

Οδηγίες:

  • Αριθμός ερωτήσεων: 5
  • Δεν έχει χρονικό όριο.
  • Πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία. Δεν μπορείτε να κάνετε αποθήκευση και να ολοκληρώσετε αργότερα.
  • Ερωτήσεις ανά σελίδα: 5
  • Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και αλλαγής της απάντησής σας.
  • Δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση αν δεν επιχειρήσετε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις.
 
Loading