Best Quiz Maker

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (2. КЛАС)

Тестът генерира автоматично подборка от различни въпроси по всички основни теми, покрити по програма за 2. клас за уч. 2020/21 г. След като приключите с теста, отговорите ще бъдат проверени автоматично. Ако след това натиснете бутона отново, [b]ще се генерира нов тест [/b]с различни въпроси върху целия материал.

Powered by

The Best Quiz Maker

Online Quiz Maker.

 
Loading