Best Quiz Maker

Uticaj nežive prirode na živa bića

Instructions:

  • Number of questions: 12
  • Has a time limit of: 00:40:00
  • Must be finished in one sitting. You cannot save and finish later.
  • Questions displayed per page: 1
  • Will allow you to go back and change your answers.
  • Will not let you finish with any questions unattempted.

Ovim testom proveravamo usvojenost standarda:
1PD. 1.3.1. zna osnovna svojstva vode, vazduha i zemljišta
1PD.2.3.1. zna složenija svojstva vode i vazduha: agregatno stanje i kretanje
1PD.3.3.1. razume kako zagrevanje i hlađenje vode i vazduha utiču na pojave u prirodi
1PD.1.3.2. zna da su voda u prirodi, vazduh i zemljište sastavljeni od više materijala
1PD.2.3.2.zna da su različita svojstva zemljišta posledica različitog sastava

Zadatke čitajte pažljivo, pogledajte priložene materijale, a zatim odgovorite.

ClassMarker - Free Quiz maker

Loading