Free online quizzes and exams to copy For Business and Teachers

Tour Menu

Go back to browse: Free exams and quizzes

Free Exam: Triton TIMI 38

Number of Questions in Test: 6
Number of Questions in Preview: 5
Register to view all questions.

Note: Answers are not shown below but will be copied with this test.

Copy this test to my quiz maker account

Register with ClassMarker to copy free tests to give to your Test takers.

Register now

Question 1

Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy skuteczności leczenia w badaniu TRITON-TIMI 38 składał się z następujących zdarzeń:

Type: Multiple response
Points: 1
Randomize answers: Yes
Grade style: Full points if all answers are correct

Question 2

Wskaż zdania prawdziwe dotyczące skuteczności leczenia całej populacji w badaniu TRITON-TIMI 38:

Type: Multiple response
Points: 1
Randomize answers: Yes
Grade style: Full points if all answers are correct

Question 3

Grupy pacjentów leczonych prasugrelem w badaniu TRITON-TIMI 38, u których częściej w porównaniu do leczenia klopidogrelem wystąpiły powikłania krwotoczne stanowili pacjenci:

Type: Multiple response
Points: 1
Randomize answers: Yes
Grade style: Full points if all answers are correct

Question 4

W badaniu TRITON-TIMI 38 leczono pacjentów z następującymi postaciami choroby wieńcowej:

Type: Multiple response
Points: 1
Randomize answers: Yes
Grade style: Full points if all answers are correct

Question 5

W badaniu TRITON-TIMI 38 zaplanowaną metodą rewaskularyzacji naczyń wieńcowych w grupie pacjentów włączonych do badania była:

Type: Multiple choice
Points: 1
Randomize answers: Yes

Register now for a quiz maker account to create online tests for free.

ClassMarker is a Quiz maker for teachers and businesses alike.

Did you know, with ClassMarker you can: